Presentació

Benvolguts convilatans,i convilatanes

Després de temps de treballar-hi el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Constantí s’ha publicat al DOGC el dia de Sant Sebastià, de l’any 2009. Quina coincidència, el POUM s’ha aprovat el dia que a Constantí entàvem de Festa Major, Des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries, el 10 de novembre de 1987, hi amb les petites modificacions posteriors, el POUM havia de marcar els límits del nostre creixement com a poble, un creixement que ha de ser sostenible, un creixement sostingut però alhora que sigui mesurat, un creixement que no ens faci perdre les arrels ni la identitat. Calia preveure els serveis necessaris per d’aquí uns anys, calia preservar el que ens resta dels nostres avantpassats, calia preservar el medi ambient, calia garantir la qualitat de vida dels que hi vivim, però també dels que viuran al Constantí del futur. Vull agrair com ja ho van fer els dos alcades que m’han precedit, recordeu que un féu l’aprovació inicial i l’altre l’aprovació provisional, la tasca portada a terme per les diferents persones que han fet suggeriments i al•legacions en els processos de participació, els diferents regidors d’urbanisme o de planejament, els membres dels serveis tècnics del nostre ajuntament, i l’equip redactor. Sense les vostres opinions, sense el paràgraf que ha aportat cadascun de vosaltres aquest llibre no s’hauria pogut acabar d’escriure, estaria incomplert. De debò, gràcies a tots i a totes.

Alcalde de Constantí