Catàleg masies

Constantí ha estat una vila d'activitat tradicional i predominant agrícola fins els anys 60. A partir d'aquesta època la transformació social i econòmica que ha sofert el Camp de Tarragona, cap a una industrialització química i una creixent proliferació de polígons industrials, ha fet canviar considerablement la realitat del camp. Degut a aquest passat agrícola trobem una multitud de masies i cases en sòl rústic, anomenats masos. Antigament havia un nombre considerable d'habitants que residia en les masies, els censos de població d'aquelles èpoques (anteriors als anys 1960) indiquen que aproximadament un 10% de la població hi vivia. Actualment el nivell de població és molt menor, però el paisatge encara està determinat per la presència de masos i d'explotacions agrícoles.

El present document es redacta dins el marc del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Constantí i conforme al que disposa l'art. 50.2 de la Llei d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya (TRLUC, Text Refós 2005), el qual insta al planejament urbanístic general a realitzar un catàleg de les masies i cases rurals.